IDEA

“Jeśli chcesz zmieniać edukację, ważne jest byś rozumiał, że nie jest to system ani monolityczny ani niezmienny i dlatego możemy coś z nim zrobić. ”
K. Robinson & L. Aronica, “Kreatywne szkoły (...)”

Konferencja inspirująca "Szkoła od Nowa" skierowana jest do pedagogów, nauczycieli, rodziców, opiekunów, osób pracujących z dziećmi i wszystkich tych, którzy poszukują odpowiedzi na pytanie: jak powinna wyglądać współczesna szkoła, by mogła lepiej odpowiedzieć na wyzwania XXI wieku? Prelegenci to nauczyciele, pedagodzy, mediatorzy, terapeuci, psycholodzy - osoby, które zapoczątkowały już zmiany w szkołach, z którymi współpracują lub które tworzą.

Celem konferencji jest zainspirowanie do zmian, tak by szkoła bardziej służyła dzieciom, nauczycielom, dyrektorom, rodzicom, społeczności lokalnej, a więc  całemu społeczeństwu. By stała się realnym polem wymiany wiedzy, doświadczeń i inspiracji. By wspierała kreatywność, a empatyczne, budowane na zaufaniu relacje stały się podstawą jej funkcjonowania.

Podczas Konferencji będziemy zastanawiać się jakiej szkoły potrzebujemy dziś, aby przyszli dorośli mogli tworzyć świat pełen harmonii, bliskich relacji i empatii oraz by wkraczali w dorosłe życie z praktycznymi umiejętnościami i kompetencjami, które będą rozwijały ich samych oraz służyły świadomemu społeczeństwu.

Organizatorki
Magda, Ada, Kasia, Gosia